Psaní názvů

Oveřte si správné zápisy značky. Použijte vhodné pojmenování e-mailů.

Naming

Check the correct entries of this brand. Apply the appropriate naming of e-mails.

Pomenovanie

Skontrolujte správne zápisy tejto značky. Použite vhodné pomenovanie e-mailov.

Průvodce výběrem vhodného formátu loga

Používejte vhodné formáty loga pro plánované použití.

Logo format selection guide

Use appropriate logo formats for your intended use.

Sprievodca výberom vhodného formátu loga

Používajte vhodné formáty loga pre plánované použitie.

Grafická data

Toto je ukázka externího odkazu na vámi zvolenou firemní složku.

Templates

Tutorials for creating presentations, email signatures and more.

Grafické dáta

Toto je ukážka externého odkazu na vami zvolenú firemnú zložku.

Potřebujete pomoci?

Pro více informací nám kontaktujte na tomto e-mailu:

Need help?

For more information, please contact us at this email:

Potrebujete pomoc?

Ďalšie informácie získate na tomto e-maile:

jjecminek@hopiholding.eu