Logo format selection guide

Výběr verze loga

Výber verzie loga

Choosing logo version

Stažením konkrétní verze loga (verze pro obrazovku vs. verze pro tisk) ihned získáte příslušnou barvu loga pro vaše použití. V tabulce je uveden přehled a nejčastější případy.

Stiahnutím konkrétnej verzie loga (verzia pre obrazovku vs. verzia pre tlač) okamžite získate príslušnú farbu loga pre vaše použitie. V tabuľke je uvedený prehľad a najčastejšie prípady.

By downloading a specific version of the logo (Screen Version vs. Print Version) straight away to get the relevant color of the logo for your use. The table shows a summary and the most common cases.

Vlastnosti a použití loga Vlastnosti a použitie loga Features and use of the logo
Pro obrazovky Verzia pre obrazovky Version for screen Pro tisk Verzia pre tlač Version for print
Barevný režim stažených souborů Farebný režim stiahnutých súborov Color mode of downloaded files RGB CMYK
Doporučené formáty loga Odporúčané formáty loga Recommended logo formats SVGPNG PDFAI
Web a prezentace (PowerPoint, Keynote) Web a prezentácie (PowerPoint, Keynote) Web and presentations (PowerPoint, Keynote)
Online dokumenty (Google, Office365) Online dokumenty (Google, Office365) Online documents (Google, Office365)
Vizitka, leták nebo brožura Vizitka, leták alebo brožúra Business card, flyer or brochure
Smlouvy a dokumenty k tisku Zmluvy a dokumenty na tlač Contracts and documents for printing

Podle aplikace

Podľa aplikácie 

Logo application

Barevné režimy (RGB, CMYK, atp.) a jejich vlastnosti jsou popsány tady.

Tu sú opísané režimy farieb (RGB, CMYK atď.) a ich vlastnosti.

Color modes (RGB, CMYK, etc.) and their properties are described here.

Aplikace loga Aplikácia loga Logo application 
Barevný režim Farebný režim Color mode
SVG
PNG
PDF
EPS
Webdesign RGBMobilní aplikace Mobilné aplikácie Mobile app 
RGBPrezentace Prezentácia Presentations 
(PowerPoint, Keynote)
RGBOnline prezentace Online prezentácia Online presentation (Google Slides)
RGBTiskoviny Tlač Prints (vizitka, leták…)
CMYKSpeciální Špeciálne Specials (razítko, ražba, laser…)
ONE COLORVlastnosti formátů

Formátové vlastnosti

Format properties

Vlastnosti formátu loga Vlastnosti formátu loga Logo format properties
PDF
SVG
EPS
PNG
Lze libovolně zvětšovat Dá sa ľubovoľne zväčšovať Can be scaled 
transparentní pozadí priehľadné pozadie Transparent background 
Je vhodné pro digitální obrazovky Vhodné pre digitálne obrazovky It is suitable for digital screens 
Je vhodné pro tisk Vhodné pre tlač It is suitable for printing 
Nejuniverzálnější formát Najvšestrannejší formát The most universal format 
Přehled formátů

Prehľad formátov 

Formats overview

PDF
Portable Document Format

Tento vektorový formát může být univerzálně zobrazen na jakémkoliv počítači s Adobe Acrobat (nebo jiným PDF prohlížečem). Umožňuje editaci na úrovni zdrojového souboru, takže je možno ho také posílat jako formát k tisku. Zároveň si s ním poradí většina programů (grafických, prezentačních).

Tento vektorový formát sa dá univerzálne zobraziť na akomkoľvek počítači s programom Adobe Acrobat (alebo iným prehliadačom PDF). Umožňuje úpravy na úrovni zdrojového súboru, takže ho možno odoslať aj vo formáte na tlač. Zároveň si s ním poradí väčšina programov (grafika, prezentácie).

This vector format can be universally displayed on any computer with Adobe Acrobat (or another PDF viewer). It allows editing at the source file level, so it can also be sent as a printable format. At the same time, most programs (graphic, presentation) can handle it.

SVG
Scalable Vector Graphics

Jedná se o vektorový formát loga určený primárně pro online aplikace (weby). S nástupem monitorů s vysokým rozlišením tento formát zaručí perfektně ostré zobrazení bez ztráty kvality, ať už se jedná o jakékoliv zobrazovací zařízení.

Je to vektorový formát loga určený predovšetkým pre online aplikácie (webové stránky). S príchodom monitorov s vysokým rozlíšením zaručuje tento formát dokonale ostré zobrazenie bez straty kvality bez ohľadu na zobrazovacie zariadenie.

This is a vector logo format intended primarily for online applications (websites). With the advent of high-resolution monitors, this format guarantees perfectly sharp images without loss of quality, no matter which display device.

EPS
Encapsulated PostScript

Tento vektorový formát může být otevřen na širokém spektru produkčních programů (Adobe Illustrator, Corel Draw), proto je často využíván tiskárnami a výrobními firmami.

Tento vektorový formát sa dá otvoriť v mnohých výrobných programoch (Adobe Illustrator, Corel Draw), preto ho často používajú tlačiarne a výrobné spoločnosti.

This vector format can be opened on a wide range of production programs (Adobe Illustrator, Corel Draw), so it is often used by printers and manufacturing companies.

PNG
Portable Network Graphics

Tento formát je určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky na internetu. Jelikož se ale stále jedná o rastr, je potřeba dát zvýšený pozor na výslednou kvalitu vykreslení loga.

Tento formát je určený na bezstratovú kompresiu rastrovej grafiky na internete. Keďže však stále ide o raster, musíte venovať zvýšenú pozornosť výslednej kvalite vykresľovania loga.

This format is intended for lossless compression of raster graphics on the Internet. However, since it is still a raster, it is necessary to pay increased attention to the resulting quality of logo rendering.

JPGAI

V logo packu je k dispozici také formát loga JPG. Používání formátu JPG pro logo je ale možné použe v případě, kdy není jiná možnost. Kupříkladu Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví vyžduje tento formát, proto svému patentovému zástupci posílejte tuto verzi loga. Formát AI využije především designer/grafik. Umožňuje plnou editaci a nasazení v rámci Adobe produktů. AI formát loga je také součástí logo packu.

V balíku loga je k dispozícii aj formát JPG. Použitie formátu JPG pre logo je však možné len vtedy, ak neexistuje iná možnosť. Tento formát vyžaduje napríklad Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, preto pošlite túto verziu loga svojmu patentovému zástupcovi. Formát AI bude používať predovšetkým dizajnér/grafický dizajnér. Umožňuje úplné úpravy a nasadenie v rámci produktov Adobe. Súčasťou balenia loga je aj formát AI.

The JPG logo format is also available in the logo pack. However, using the JPG format for the logo is only possible if there is no other option. For example, the European Union Intellectual Property Office requires this format, so send this version of the logo to your patent attorney. The AI ​​format will be used mainly by the designer / graphic artist. Enables full editing and deployment within Adobe products. The AI ​​logo format is also part of the logo pack.